Zamawiający,

Zarząd Zlewni w Tczewie

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Wymiana pieca CO w budynku mieszkalnym strażnicy wałowej Międzyłeż”

link do postępowania :

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14333,Wymiana-pieca-CO-w-budynku-mieszkalnym-straznicy-walowej-Miedzylez.html