Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont jazu na rzece Bukowina", gm. Czarna Dąbrówka, pow. bytowski, woj. pomorskie”

Wszelkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie zakupowej Zamawiającego pod poniższym linkiem:

 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r152,Wykonanie-dokumentacji-technicznej-dla-zadania-pn-Remont-jazu-na-rzece-Bukowina-.html