Przedmiotem zamówienia jest: "Dokumentacja dla uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań na rzece Łupawa w km 85+200 do 89+100”, gm. Czarna Dąbrówka, pow. bytowski, woj. Pomorskie”

Wszelkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie zakupowej Zamawiającego pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r158,Dokumentacja-dla-uzyskania-decyzji-o-warunkach-prowadzenia-dzialan-na-rzece-Lupa.html?sid=c8fcbbe28d3d2c042de04124ef6f0e27