Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonanie dokumentacji branżowej wraz z wykonaniem rozdziału gniazda wodomierzowego i montaż wodomierza równoległego dla Stacji Pomp „Olszynka” zlokalizowanej na dz. 322/3 przy ulicy Olszyńskiej 41A w Gdańsku”

Wszelkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie zakupowej Zamawiającego pod poniższym linkiem:

 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r165,Wykonaniu-dokumentacji-branzowej-wraz-z-wykonaniem-rozdzialu-gniazda-wodomierzow.html?sid=e09a6e133b97c57b50d5ed33bd1465b6