Przedmiotem zamówienia jest: "Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego zdegradowanego umocnienia brzegowego Wyspy Spichrzów, położonego na działkach nr 173/1, 173/2 i 175, obręb 0099, jedn. ewid. 226101_1 Gdańsk oraz protokołu stanu technicznego i przydatności do użytkowania umocnień brzegowych Nowej Motławy i Kanału Łączącego”

Wszelkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie zakupowej Zamawiającego pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r167,Opracowanie-ekspertyzy-stanu-technicznego-zdegradowanego-umocnienia-brzegowego-W.html?sid=76332611d6075d71bb3b67ebf41484fc