Przedmiotem zamówienia jest: "Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wód na zastawce przy jez. Mielonko, w miejsc. Kartuzy, gmina Kartuzy wraz z ustaleniem dotychczasowej rzędnej piętrzenia lustra wody w jeziorze w układzie państwowym”

Wszelkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie zakupowej Zamawiającego pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r168,Opracowanie-operatu-wodnoprawnego-na-pietrzenie-wod-na-zastawce-przy-jez-Mielonk.html?sid=bd311580a0db2aa0a1bea0ae220b6c79