Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Zarząd Zlewni w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg

 

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

 

„Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację lub postanowienia o potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania „Zbiornik wodny na Potoku Dębica w Elblągu, województwo warmińsko-mazurskie”

 

 

Miejsce i termin złożenia ofert:

Miejsce składania ofert: -> szczegóły tutaj

Termin składania ofert: do 27.07.2020 do godz. 12:00