Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
ul. Żelazna 59A, NIP: 5272825616, REGON: 368302575
Zarząd Zlewni w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg

 

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

 


„Usługa w zakresie przeglądu silnika i podzespołów ciągnika Claas/Arion 620 T3b”

 

 

Miejsce i termin złożenia ofert:


Miejsce składania ofert -> KLIK


Termin składania ofert: do 04.12.2020 do godz. 18:00