Zamawiający, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pt.:

 

Remont dwóch zespołów napędowych „Delfin 2” (SW 680 o mocy 121 KW) na holowniku Barycz

 

Miejsce złożenia ofert:   za pośrednictwem platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl/

 

Link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4108,Remont-dwoch-zespolow-napedowych-Delfin-2-SW-680-o-mocy-121-KW-na-holowniku-Bary.html

 

Termin składania ofert: do dnia 04.12.2020 godz. 11:00

 

50241100-7 - Usługi w zakresie naprawy statków             

 

Znak sprawy: GD.ROZ.281.371.2020.ZZ.To