Ze względu na trudne warunki pogodowe (susza glebowa) oraz liczne postulaty rolników, dyrektor Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gdańsku, Aleksandra Bodnar, wyraziła zgodę na tymczasowy, uproszczony dostęp do ujęć wody dla celów rolniczych.

Uproszczona procedura została przedstawiona podczas spotkania władz Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gdańsku z rolnikami w gminy Gronowo Elbląskie. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie z wójtem gminy Gronowo Elbląskie, Marcinem Ślęzakiem. Zebrani zaakceptowali, w obecności przedstawiciela prezesa Wód Polskich, dyr. Pauliny Wenderlich, przebieg uproszczonej procedury oraz treść wniosku niezbędnego do uzyskania zgody na pobór wody.

Wydawane w tym trybie zgody będą obowiązywały do uzyskania właściwego pozwolenia wodnoprawnego, nie dłużej niż do zakończenia okresu wegetacyjnego w roku 2019. Jednocześnie do obowiązków korzystających z ujęcia wody będzie należało dbanie o jego stan i właściwą obsługę.

- Wody Polskie nie blokują nikomu dostępu do wody, jedyny warunek, żeby ten pobór wody był uregulowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tej szczególnej sytuacji dostęp do ujęcia nie będzie w inny sposób ograniczany, my tylko będziemy stali na straży ochrony przeciwpowodziowej i tego warunku będziemy przestrzegać. – powiedziała do zebranych Aleksandra Bodnar.

Z nowej procedury skorzystali od razu rolnicy ze wsi Wikrowo, czerpiący wodę z ujęcia wałowego PW1 na rzece Fiszewka. Wypełnili uzgodniony wniosek i wybrali sołtysa, Krzysztofa Wdowiaka, na osobę odpowiedzialną za odpowiednią regulację poboru wody. Dzięki temu ujęcie zostanie oficjalnie otwarte już w sobotę, 3 sierpnia.

 

DSC00852a

Uczestnicy spotkania. Fot. PGW Wody Polskie