MF EOG logotypnfośigw pion skrót logotyp 07

 

 

 

 

 

Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowującą modernizacje elektrowni wodnej Mylof.

Dofinansowanie projektu w formie pożyczki wynosi 5 220 510,01 PLN i pochodzi z programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”.

Jest to wartość uzupełniająca finansowanie projektu uzyskane w dniu 03 lutego 2022 r. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Umowa wpisuje się w działania Wód Polskich zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zarządzaniu wodami.

- Umowy, które podpisałem to dopiero początek długofalowego działania Wód Polskich w kierunku wykorzystania OZE w zarządzaniu wodami i działaniu Gospodarstwa. – powiedział Przemysław Daca po podpisaniu umowy.

Więcej o projekcie modernizacji elektrowni Mylof: TUTAJ.