Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30-stycznia 50, 83-110 Tczew

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

Wycięcie dwóch drzew z brzegów kanału Trynka przy ul. Sikorskiego i Za Basenem w Grudziądzulink do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r9081,Wyciecie-dwoch-drzew-z-brzegow-kanalu-Trynka-przy-ul-Sikorskiego-i-Za-Basenem-w-.html