W ramach działań edukacyjnych Wody Polskie objęły patronatem V Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych. Pracownik Wód Polskich zasiadał w jury konkursu. Finał Olimpiady był przeprowadzony w trybie on-line.

16 kwietnia 2021 roku odbył się finał V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych, której organizatorami była Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych, Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy. Jednym z członków Jury był kpt. ż.ś. Tomasz Skowroński, Przewodniczący Zespołu ds. Żeglugi Śródlądowej i Turystyki Wodnej w PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku.
Poprzez edukację i działania w mediach społecznościowych społeczeństwo jest coraz bardziej świadome zmian i procesów jakie zachodzą w gospodarce wodnej.

Olimpiada, skierowana była do uczniów szkół średnich, których profil nauczania związany jest z żeglugą morską i śródlądową, hydrotechniką oraz melioracjami. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o drogach wodnych i morzu oraz transporcie wodnym żegludze, żeglarstwie, polskich i europejskich rzekach, kanałach, ich znaczeniu gospodarczym i rozwojowym.

Po wewnętrznych eliminacjach przeprowadzonych w dziewięciu szkołach w całej Polsce, w II etapie Olimpiady wzięło udział 43 uczniów.
Po etapie pisemnym, do ścisłego finału - etapu ustnego, awansowało 12 najlepszych uczniów. W ich gronie znalazło się: po 3 uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych z Bydgoszczy oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ze Szczecina, 2 uczniów z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz po 1 uczniu z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte z Kędzierzyna-Koźla oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Ostródzie.

Po trzech rundach pytań ze strony Jury i dogrywce o miejsce pierwsze laureatami Olimpiady zostali:

I miejsce –Tomasz Starościak z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu,
II miejsce – Klaudia Słoma z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ze Szczecina,
III miejsce – Zofia Kierasińska z Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

GRATULUJEMY!