Pracownicy Wód Polskich angażują się w akcje sprzątania cieków i zbiorników wodnych. Wspólnie z kajakarzami i wolontariuszami, zwołanymi przez urząd gminy Kosakowo, pracownicy Wód Polskich sprzątali brzegi Zagórskiej Strugi na terenie gminy i rezerwatu przyrody Beka. Podczas spływu kajakowego na rzekach Wel i Drwęca wspierali jego uczestników zbierających z wody śmieci. Wzięli też udział w sprzątaniu rzeki Redy.

W dniu 22 maja 2021 r. pracownicy Wód Polskich z Nadzoru Wodnego w Redzie wzięli udział w corocznej akcji "Sprzątanie Rzeki Redy". Organizatorem akcji była Fabryka Kultury w Redzie. Celem akcji było uporządkowanie zaśmieconych obszarów rzeki Redy od ul. Orzeszkowej w Wejherowie do okolic Parku Miejskiego w Redzie. Odpadów zebrano kilkadziesiąt worków. W akcji uczestniczyli mieszkańcy Redy, pracownicy Urzędu Miasta Redy,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także wędkarze z Polskiego Związku Wędkarskiego. Sprzątanie odbywało się zarówno na brzegach rzeki jak i z kajaków.

Sprzątanie Redy 5


Na Zagórskiej Strudze przez kilka godzin, 15 maja, z wody i z lądu, zebrano kilkadziesiąt worków odpadów. Zebrane śmieci to przede wszystkim pozostałości po bytności turystów oraz wędkarzy: puszki, butelki, zanęty, opakowania po produktach spożywczych.

Zagórska śmiecijpg


Na rzekach Drwęca i Wel odbył się tzw. spływ porządkowy pod hasłem: „Piękna czysta nasza Mała Ojczyzna”. Spływ odbył się w dwóch etapach:

Pierwszy etap został zorganizowany 25 kwietnia 2021 r. na odcinku od małej elektrowni wodnej w Kaczku na rzece Wel do przystani kajakowej MOSIR w Nowym Mieście Lubawskim na rzece Drwęcy. Zebrane śmieci zostały zagospodarowane przez lokalne samorządy.

Drugi etap został zorganizowany w niedzielę 16 maja 2021 r. na odcinku od przystani kajakowej MOSIR w Nowym Mieście Lubawskim na rzece Drwęcy do przystani wędkarskej w Nielbarku na rzece Drwęcy. Zebrane śmieci zostały odebrane przez lokalne służby komunalne.

Drwęca i Wel śmieci 3

W organizację spływu zaangażowały się lokalne firmy kajakarskie. W spływie uczestniczyła Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie, Społeczna Straż Rybacka w Nowym Mieście Lubawskim przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Nowym Mieście Lubawskim PGW Wody Polskie.

Żaden kajakarz nie wyszedł na ląd z pustymi rękami, niektórzy zgromadzili po kilka worków odpadów.

Drwęca i Wel śmieci 2


Pracownicy Wód Polskich regularnie prowadzą i włączają się w akcje sprzątania rzek, jezior czy kanałów. Problem zaśmiecania wód nasila się w sezonie wiosenno-letnim, kiedy nad wodą pojawiają się turyści. W czasie pandemii porzucanie śmieci nad wodą jeszcze bardziej się nasiliło.

Namawiamy wszystkich, by nie pozostawali obojętnymi na zanieczyszczanie polskich rzek. Gdy widzimy, że ktoś zanieczyszcza wody najlepiej wtedy zadzwonić na numer alarmowy 112, informując o zaistniałym problemie i podając dokładną lokalizację zdarzenia.

Drwęca i Wel śmieci