Dobiegł końca kolejny rok szkolny z Aktywnymi Błękitnymi – edukacyjnym programem Wód Polskich.

W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej  w Gdańsku do programu zgłosiło się 137 szkół, wzięło w nim udział ponad 20 tys. uczniów, przeprowadzono 320  godzin zajęć lekcyjnych w zakresie gospodarki wodnej i bezpieczeństwa nad wodą.

Ze względu na sytuację epidemiczną i wynikające z niej trudności wprowadziliśmy nowe elementy edukacji on-line: zrealizowaliśmy dwa spektakle teatralne pt. „Nowa Hydrozagadka czyli dzieci i ryby maja głos!” oraz  „SPRAWA WODY – kto nam ja kradnie”. Szkoły biorące udział w programie AKTYWNI BŁĘKITNI podjęły ponad 750  inicjatyw związanych z gospodarką wodną oddziałujących na społeczności lokalne propagując dobre praktyki i bezpieczne nawyki.

W poniedziałek, 21 czerwca 2021, odbyło się uroczyste  zakończenie drugiej edycji programu. Spotkanie patronów, partnerów oraz koordynatorów programu odbyło się w formule on-line.

Odczytane zostały listy gratulacyjne od Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki  i Przemysława Dacy, Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Drodzy Aktywni Błękitni bardzo się cieszę że poszerzacie horyzonty. Mam nadzieje, ze zdobyta wiedza przyda się wam w szkole, a także w życiu codziennym. Woda to wielki skarb, a czasami groźny żywioł. Kto wie może kiedyś wasza praca będzie wiązała się z wodą jako przyrodnicy, hydrolodzy, strażacy. Życzę wam aby podczas tegorocznych wakacji mądrze i bezpiecznie korzystać z zasobów wodnych – zwrócił się w swoim liście do uczestników programu Aktywni Błękitni Przemysław Czarnek.

- Proszę przyjąć moje wyrazy uznania dla osiągnięć Koordynatorów Programu w dziedzinie edukacji i wychowania młodych Polaków. Zasługi Koordynatorów w dziedzinie kształtowania wśród uczniów, zrozumienia roli i znaczenia szeroko rozumianej gospodarki wodnej, żeglugi i turystyki wodnej oraz ochrony środowiska uważam za nieocenione. Za szczególnie cenne uważam propagowanie ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz umacnianie postaw proekologicznych uczniów i propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą. - stwierdził Przemysław Daca w swoim piśmie.

 


W tym roku szkolnym program został rozszerzony na  Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej: w Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy i Gliwicach.

Miniony rok szkolny był bardzo dynamiczny i trudny, wymagał od nauczycieli, uczniów i od nas wszystkich dużego zaangażowania i motywacji w realizowaniu  założeń programu w zakresie gospodarki wodnej. Sytuacja epidemiczna wymusiła uruchomienie max. pokładów kreatywności i elastyczności. Wprowadziliśmy nowe elementy edukacji on-line: zrealizowaliśmy spektakle teatralne oraz zajęcia i szkolenia zdalne.

Zorganizowano wiele konkursów quizów, zawodów i spotkań oraz akcji sprzątania zbiorników wodnych i terenów wokół włączając się w kampanie Wód Polskich WODY TO NIE ŚMIETNIK oraz STOP Suszy i STOP Powodzi.

W tym roku Program został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska i Klimatu oraz jak w roku ubiegłym kuratoriów oświaty, a partnerami po raz kolejny są Policja i Państwowa Straż Pożarna.

Pomimo trudnej i wyjątkowej sytuacji 60 szkół z regionu RZGW w Gdańsku spełniło wymogi programu i otrzymuje Certyfikaty Wód Polskich „Szkoły Przyjaznej Wodzie”, a najaktywniejsze  trzy szkoły tytuł „Mistrza Aktywnych Błękitnych oraz nagrody główne – cyfrowe mikroskopy Dodatkowo wyróżniliśmy 12 szkół i 6 koordynatorów.

Poniżej krótki film prezentujacy realizację Programu Aktywni Błękitni.

 

 

 

   

Tytuł  „Mistrza Aktywnych Błękitnych” oraz nagrody główne RZGW w Gdańsku przyznało trzem szkołom:

 

 1. Szkole Podstawowej Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim – koordynator Kamila Lewandowska (28 punktów)
 2. Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wiągu – Katarzyna Poraj ( 28 punktów)
 3. Szkole Podstawowej w Brzydowie – Dyrektor Beata Kucharczuk, koordynator Anna Brodzińska (szkolny Wodny ogród dydaktyczny) (28 punktów)

 

12 wyróżnień przyznano:

 1. Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim- koordynator Jolanta Grygowska
 2. Szkole Podstawowej nr 84 w Gdańsku – koordynator Marta Ochocińska
 3. Szkole Podstawowej w Mieroszynie koordynator Ewa Miezianko-Pieper (szczególna inicjatywa międzypokoleniowego konkursu „Bielawskie błota wciągają’
 4. Szkoła Podstawowa w Płowężu – Natalia Bełkowska
 5. Szkole Podstawowej w Lubichowie – Iwona Lassota
 6. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 w Gdańsku – koordynator Monika Komisarek, Hanna Kurjata
 7. Szkoła podstawowa nr 56 – Paweł Ciesielski
 8. Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu - Jolanta Gołębiowska
 9. Szkoła Podstawowa w Zeglnie – koordynator Anna Ramowska
 10. Szkoła Podstawowa w Rybnie – Natalia Sontowska
 11. Zespół szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim – koordynator Magdalena Grabowska, Barbara Milewska
 12. Szkole Podstawowej w Młynarach – Irena Aframowicz

6 Wyróżnień specjalnych za szczególne zaangażowanie i wyjątkowe inicjatywy dla szkół i koordynatorów:

 1. Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim – Małgorzata Płotka
 2. Szkole Podstawowej w Kurzętniku: Jacek Rydel
 3. Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim – Irena Jurczak, Ewa Pinkert
 4. Szkoła Podstawowa w Grupie - Anna Mikołajczak-Wiśniewska
 5. Szkoła Podstawowa im. M Kownackiej w Kłodawie – Marzena Sobczak
 6. Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim im. Orła Białego – Karolina Karbowska

Dziękujemy Partnerom:

 1. Pomorskiej Komendzie Policji w Gdańsku
 2. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
 3. Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
 4. Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie
 5. Centrum Powiadamiania 112 w warmińsko-mazurskim

  

mikroskop DSC03043

Nagrodą główną dla zwycięzkich szkół w tym roku był mikroskop. Fot. PGW Wody Polskie

wyróżnienia 20210621 141625

Nagrody i wyróżnienia. Fot. PGW Wody Polskie