Karol Rudomina, z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno – Ekonomicznych Regionalne Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, omawiał z samorządowcami zrzeszonymi w Związku Gmin Pomorskich, problemy związane z ustalaniem taryf za wodę i  ścieki.

Spotkanie miało miejsce we wtorek 22 czerwca br. podczas konferencji pt. „Nowe wyzwania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujących obszary wiejskie”, która odbyła się w Chmielnie.

Rozmowy przebiegały w atmosferze dialogu. Dyrektor Karol Rudomina apelował o ograniczanie podwyżek cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  Zapewnił, że Wody polskie uważnie analizują każdą przedstawioną propozycję mając na uwadze dobro mieszkańców jak i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Apel ten spotkał się ze zrozumieniem ze strony przedstawicieli władz gmin.

Wody Polskie nie ustalają wysokości taryf, a jedynie zatwierdzają lub nie, propozycje przedstawione przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Są regulatorem, który weryfikuje zasadność przedstawionych we wniosku kosztów pod względem celowości ich ponoszenia. Ma to zapewnić ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Wydziały Taryf w Wodach Polskich analizują zmiany warunków ekonomicznych prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w oparciu o koszty ponoszone w ramach świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, marżę zysku oraz przyjęte ustawowo zmiany tych kosztów w okresie nowej taryfy, m.in. wskaźniki makroekonomiczne.

Konferencja pt. „Nowe wyzwania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujących obszary wiejskie”, która odbyła się 22-23 czerwca 2021r. w Chmielnie, poświęcona była głównie strategii rozwoju gmin oraz  możliwościach wykorzystania funduszy unijnych.

dyrektor Karol Rudomina IMG 20210622 151046

Dyr. Karol Rudomina podczas wystąpienia. Fot. ZGP