Nowy lodołamacz Nerpa, przeznaczony do pracy na Dolnej Wiśle, wybudowany w stoczni MSR Gryfia S.A. w Szczecinie, przypłynął dzisiaj do Gdańska. Statek dotarł do macierzystego portu drogą morską.

Nerpa to drugi lodołamacz liniowy wybudowany przez MSR „Gryfia” S.A. Pierwszym był Narwal, który jako prototyp przeszedł testy w warunkach zimowych. Doświadczenia z jego eksploatacji posłużyły do udoskonalenia konstrukcji Nerpy i Manata, który przypłynie do Gdańska we wrześniu. Obok trzech liniowych lodołamaczy, w ramach projektu „Budowa Lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”, wybudowany został też lodołamacz czołowy: Puma.

Główne parametry techniczne lodołamacza Nerpa:

  • długość całkowita – 28,07 m
  • szerokość całkowita – 7,07 m
  • wysokość boczna – 2,4 m
  • zanurzenie maksymalne – 1,7 m
  • wysokość nierozbieralna przy zanurzeniu maksymalnym – 3,7 m
  • silnik główny spalinowy o mocy 597 KW (800 KM)
  • śruba napędowa stała
  • wyporność przy zanurzeniu projektowym – 132 t.

Zamontowane wyposażenie umożliwi dostosowanie lodołamaczy do dodatkowych zadań. Przewidziano zainstalowanie urządzeń do sondowania dna koryta rzecznego. Statki te będą mogły pełnić funkcje holowników, jak również czynności ratownicze. Jednostka będzie mogła zwalczać rozlewy ropopochodne poprzez możliwość zainstalowania na pokładzie bębna z zaporą.

Zgodnie z zawartą umową Nerpa po przypłynięciu do Gdańska zostanie poddana procedurze odbioru końcowego poprzedzającego przekazanie jednostki do eksploatacji.

Manat 0412

Manat jest jeszcze wyposażany w szczecińskiej stoczni. Fot. PGW Wody Polskie

Oprócz nowych jednostek, Wody Polskie w Gdańsku dysponują pięcioma lodołamaczami starszej (trzeciej) generacji: czołowym - Tygrysem (rok budowy 1984) oraz liniowymi: Rekin (1991 r.), Orką (1991r.), Foką (1988r.) i Żbikiem (1989r). Są to statki już wyeksploatowane wieloletnią służbą, utrzymywane w dobrym stanie technicznym dzięki staraniom załogi.

Projekt „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” dofinansowany jest, w wysokości 85 proc., z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II, „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.

Budżet projektu to 78,6 mln zł.


Nerpa to drapieżny ssak morski z rodziny fokowatych. Występuje u wybrzeży Morza Kaspijskiego, Oceanu Arktycznego i jeziora Bajkał. W postaci izolowanej populacji występuje w północnej części Morza Bałtyckiego. Gatunek chroniony.