Jak ważna jest ochrona przeciwpowodziowa dla Żuław, szczególnie w ujściu Wisły, mówili pracownicy Wód Polskich podczas festynu pod nazwą „XXX Świbnieńskie lato”.

W sobotę, 10 lipca br., pracownicy Jednostki Realizującej Projekt „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” rozstawili stoisko promocyjne nad Wisłą, gdzie 1organizatorzy festynu zaprosili mieszkańców.

Każdy mógł zasięgnąć informacji o realizowanych w ramach Projektu inwestycjach, wziąć udział w zabawie z wodnym „Kołem fortuny”, pobrać materiały edukacyjne nt. bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Była to bardzo dobra okazja do szerzenia wiedzy szczególnie wśród najmłodszych, dla których przygotowano wydawnictwa i upominki edukacyjne.

Projekt Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest współfinansowany w 85 proc. przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska.