Bezpieczeństwo nad wodą niejedno ma imię. Mówimy o bezpieczeństwie podczas uprawiania sportów wodnych, o bezpieczeństwie podczas wypoczynku i plażowania, a także o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym.

O tym ostatnim aspekcie bezpieczeństwa nad wodą informowaliśmy w poniedziałek, 26 lipca, uczestników festynu „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Stoisko z materiałami edukacyjnymi Wód Polskich stanęło obok podobnych stoisk Pomorskiej Policji, służb ratunkowych i WOPR. Festyn miał miejsce w na zachodnim skraju Żuław Wiślanych, na plaży w Gdańsku Brzeźnie. Animatorzy w lekki i przystępny sposób przekazywali zgromadzonym wiedzę o tym jakie zagrożenia niesie wielka woda, a aura co jakiś czas przypominała opadami deszczu, że powódź opadowa jest jednym z czterech głównych powodów podtopień na Żuławach. Na szczęście letni deszcz nie zniechęcił plażowiczów do odwiedzania stanowiska namiotu Wód Polskich.

Udział w festynie, którego głównym organizatorem była Pomorska Policja, został przeprowadzony w ramach działań edukacyjno – informacyjnych Projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt ten jest współfinansowany w 85 proc. przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska.