Decyzją Prezesa PGW Wody Polskie, w poniedziałek, 16 sierpnia br., na stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku został powołany p. Andrzej Winiarski.

.