Geneza i unikatowość Kanału Elbląskiego były tematem wykładu jaki w Izbie Historii Kanału Elbląskiego wygłosił Cezary Wawrzyński.

Podczas piątkowego spotkania, zgromadzeni słuchacze mogli zapoznać się z różnym podejściem do utrzymania zabytków hydrotechniki na podstawie porównania z Kanałem Morrisa w USA, który był pierwowzorem Kanału Elbląskiego. W ciekawej i przystępnej formie, prelegent przybliżył słuchaczom najważniejsze elementy, które czynią z Kanału unikat na skalę światową

Cykliczne prelekcje w Izbie Historii Kanału Elbląskiego są elementem działań informacyjno – edukacyjnych skierowanych do turystów zwiedzających Kanał. Kolejna prezentacja odbędzie się we wrześniu.