W ubiegłą sobotę, na plaży w okolicach Mikoszewa, odbyła się akcja sprzątania Mierzei Wiślanej. Wzięli w niej udział pracownicy Wód Polskich. Na brzegach Zalewu Wiślanego i Wisły, u jej ujścia, zebrano kilkadziesiąt worków odpadów zostawionych przez plażowiczów i wyrzuconych przez wodę na brzeg.

Akcja zorganizowana przez Fundację PlasticsEurope Polska połączyła siły Wód Polskich, Gminy Stegna, Sołectwa Mikoszewo, uczniów Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, Błękitnego Patrolu WWF, druhów z OSP Mikoszewo oraz Urzędu Morskiego z Gdyni.

Po sprzątaniu, przy ognisku, była też okazja do zapoznania się z realizowanym przez Wody Polskie projektem „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje realizowane w najbliższym sąsiedztwie Mikoszewa: przebudowa Węzła Wodnego Przegalina i badania batymetryczne ujścia Wisły. Wszyscy uczestnicy akcji, w rozstawionym na plaży namiocie Projektu Żuławskiego, otrzymali pamiątkowe upominki promocyjne.

Projekt Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest dofinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0017/17 z dnia 12.10.2017 r.

sprzątanie Mierzei dół

Fot. Ewa Wolińska