Tradycyjnym uderzeniem w dzwon okrętowy, w poniedziałek, 6 września br., oficjalnie otwarto XXI Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO 2021 w Gdańsku. Stoisko Wód Polskich na targach poświęcone jest głównie projektowi Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. 

W targach bierze udział 116 wystawców z 8 krajów.

Goście stoiska Wód Polskich zainteresowani byli szczególnie realizowanymi oraz planowanymi inwestycjami na terenie Żuław i w całym Regionie Dolnej Wisły. Oprócz inwestycji wykonywanych w ramach Projektu Żuławskiego zainteresowaniem cieszyły się udostępnione publikacje nt. budowy lodołamaczy dla Wód Polskich, które budowane są w ramach dofinasowanego przez Unię Europejską projektu "Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk".

Projekt Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest dofinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0017/17 z dnia 12.10.2017 r.