Lodołamacz liniowy Manat, zbudowany dla Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gdańsku, opuścił stocznię MSR Gryfia S.A. w Szczecinie i ruszył do macierzystego portu w Gdańsku.

Manat jest ostatnim z serii czterech lodołamaczy zbudowanych do pracy na Dolnej Wiśle na zamówienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wcześniej oddano do użytku: lodołamacz czołowy Puma i lodołamacze liniowe Narwal i Nerpa.

Podczas oficjalnego pożegnania Manata w stoczni obecni byli m.in.: Marek Gróbarczyk, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, a także Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wszystkie cztery statki zbudowano w ramach dofinasowanego przez Unię Europejską projektu Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk.

- To nieduży statek, ale niezwykle ważny w kontekście zadania, jakie będzie wykonywał. Nowe lodołamacze to inwestycja istotna przede wszystkim z perspektywy zagrożenia powodziowego, które w ostatnim czasie przybrało na sile. Cztery nowe jednostki zagwarantują to bezpieczeństwo i przyczynią się do większej skuteczności akcji lodołamania na dolnym odcinku Wisły– powiedział podczas pożegnania statku wiceminister Gróbarczyk.

-  Wody Polskie zamówiły 8 najnowocześniejszych jednostek lodołamaczy dla ochrony przed powodziami zatorowymi, dla Gdańska, Szczecina oraz Włocławka. Jak ważne są lodołamacze, pokazała ostatnia zima, kiedy 23 jednostki walczyły z zatorami na Odrze i Wiśle. Priorytetem Wód Polskich jest bezpieczeństwo mieszkańców. – dodał prezes Przemysław Daca.

Po przybyciu do Gdańska Manat przejdzie procedurę odbiorową i zostanie przyjęty oficjalnie w poczet floty Wód Polskich.

Projekt Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk dofinansowany jest, w wysokości 85 proc., z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”. Wybudowanie czterech sztuk lodołamaczy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Łączny koszt Projketu to 78,6 mln zł.

Więcej o Projekcie i nowych lodołamaczach: http://www.gdansk.rzgw.gov.pl/index.php?mod=content&path=2,13,1078

lodołamacz szczecin 24.09a1

Fot. PGW Wody Polskie

Manat 0412