Entuzjastycznie z Wodami Polskimi rozpoczęli rok szkolny uczniowie  SSP 75 przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, szkoły Podstawowej nr 7 w Rumi oraz Pomysku Wielkim i SP 44 w Gdańsku. Pierwsze zadania wykonane – uczniowie szkół podstawowych sprzątali świat i zachęcali do dbałości o otoczenie propagując ekologiczne postawy, w szczególności dotyczące dbałości o czystość wód: rzek, jezior i zbiorników wodnych. Wśród chętnych pojawili się nawet ochotnicy z oddziałów przedszkolnych! Bardzo cieszy fakt, że już najmłodsi chcą aby w ich otoczeniu było czysto. Nawet jesli pogoda nie dopisała to humory bardzo. Jesteśmy zachwyceni postawą uczniów, ale także rodziców, którzy dzielnie pomagali swoim pociechom.

Dziękujemy  nauczycielom, uczniom  oraz rodzicom za włączenie się w akcję  i kreowanie u swych dzieci odpowiedzialnej i ekologicznej postawy wobec przyrody.