W piątek, 1 października br., odbyła sięoficjalna prezentacja Manata, najnowszego lodołamacza liniowego zbudowanego dla Wód Polskich. Manat, po opuszczeniu stoczni w Szczecinie, zacumował w bazie lodołamaczy w Gdańsku Przegalinie.

Lodołamacz liniowy Manat jest czwartym z serii nowych lodołamaczy przeznaczonych na Dolną Wisłę. Został zbudowany dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w szczecińskiej stoczni MSR Gryfia S.A. w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.

Zbudowanie Manata kończy najważniejsze zadanie projektu „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”, tj. budowę czterech statków. Pozostaje jeszcze do zrealizowania infrastruktura techniczna wspierająca akcje lodołamania.

lodołamacze1X DSC03351

Krzysztof Woś Fot. PGW Wody Polskie

- Lodołamacze to podstawowe i najbardziej skuteczne narzędzie do walki z zatorami lodowymi w rejonie Dolnej Wisły. Same lodołamacze pomimo, że posiadają najnowocześniejsze rozwiązania techniczne nie wystarczą. Potrzebni są ludzie. Wody Polskie mają doświadczone i wykwalifikowane załogi. Życzę im, aby jak najrzadziej musieli wypływać i brać udział w akcjach lodołamania. Podziękowania kieruję do wszystkich, którzy nadzorowali realizację budowy i wyposażenia czterech nowych lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku. - powiedział podczas prezentacji lodołamacza   prezes Krzysztof Woś, Z-ca Prezesa PGW Wody Polskie ds.Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Manat jest nie tylko wyposażony w nowoczesny silnik i urządzenia sterujące oraz nawigacyjne, pozwalające sprawniej prowadzić akcję lodołamania, ale także przewidziano na nim zainstalowanie urządzeń do sondowania dna koryta rzecznego stosowanych podczas kontrolowania szlaku żeglownego i prac badawczych. Manat i pozostałe nowe lodołamacze będą mogły pełnić funkcje holowników, jak również prowadzić czynności ratownicze. Jednostka będzie mogła zwalczać rozlewy ropopochodne poprzez możliwość zainstalowania na pokładzie bębna z zaporą.

Najnowszy lodołamacz dołączy do nowego lodołamacza czołowego Pumy oraz liniowych Narwala i Nerpy. Pierwsze doświadczenia z eksploatacji nowych jednostek wskazują na dobrą zwrotność statków i lepsze osiągi od dotychczas używanych jednostek. Dwa z nowych lodołamaczy, Puma i Narwal zostały przetestowane w warunkach zimowych podczas akcji lodowej na Wiśle w lutym tego roku.

- Dzięki realizacji projektu nasza flota lodołamaczy zwiększyła się z pięciu do dziewięciu. Obecnie mamy pełne zabezpieczenie Regiony Dolnej Wisły. W czerwcu chwaliliśmy się 2 nowymi lodołamaczami: Pumą i Narwalem, a już mamy kolejne dwa nowe: Nerpę i Manata. Stocznia Gryfia zrealizowała zadanie przed terminem. Dziękuję za zaangażowanie w realizację projektu. Jednocześnie w tym miejscu warto przypomnieć, że Śluza Przegalina, gdzie znajduje się baza lodołamaczy, jest ważnym obiektem dla działań przeciwpowodziowych, realizowanym w ramach projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław..- podkreślił podczas swoje wystąpienia Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

lodołamacze1XDSC03358

Andrzej Winiarski Fot. PGW Wody Polskie

Projekt dofinansowany przez UE

Budowa została dofinansowana przez Unię Europejską. Projekt „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” dofinansowany jest, w wysokości 85 proc., z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.          

Budżet projektu: 78,6 mln. zł.

Umowę o dofinansowaniu budowy podpisano w 15 lutego 2017 r. Zakończenie całego projektu przewidziane jest na jesień 2022 r.

Lodołamacze RZGW w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dysponuje, łącznie z Manatem, dziewięcioma lodołamaczami. Czterema wybudowanymi w latach 2018 – 2021: czołowym Pumą i liniowymi Narwalem, Nerpą i Manatem oraz pięcioma starszymi - czołowym Tygrysem (rok produkcji 1984 r.) i linowymi: Rekinem (1991r.), Orką (1991 r.), Foką (1988 r.), Żbikiem (1989r.).

Wszystkie lodołamacze będą stacjonować w bazie na terenie śluzy w Gdańsku Przegalinie.

lodołamcze1XDSC03323

Flotylla lodołamaczy w bazie w Przegalinie. Fot. PGW Wody Polskie

Dane techniczne nowych lodołamaczy

Dane techniczne nowych lodołamaczy liniowych:

 • Długość całkowita = 28.07 m;
 • Szerokość całkowita = 7.07 m;
 • Wysokość boczna = 2.40 m;
 • Zanurzenie = 1.45 m;
 • Silnik główny o mocy 597 kW (800KM);
 • Napęd: śruba stała;
 • Wyporność 132 t.

Parametry lodołamacza czołowego Pumy:

 • Długość całkowita Lc = 33.45 m;
 • Szerokość całkowita Bc = 8.1 m;
 • Wysokość boczna = 2.50 m;
 • Zanurzenie = 1.60 m;
 • Silnik główny 1044 kW (1400KM);
 • Napęd: śruba nastawna;
 • Wyporność 175 t.

Nazwa

Zgodnie z tradycją lodołamacze otrzymują nazwy od dużych zwierząt lub drapieżników zarówno wodnych jak i lądowych. Manat to ssak wodny. Ma ciało o wrzecionowatym kształcie, jego długość sięga 4,5 m, a waga 600 kg. Manat jest typowym roślinożercą. Żywi się glonami, trawą morską i pędami innych roślin wodnych. Zamieszkuje przybrzeżne wody południowych Stanów Zjednoczonych, Karaibów i północnej Brazylii.

Więcej na temat  projektu „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” i lodołamaczy: Opis projektu