OGŁOSZENIE


Użytkownicy rybaccy, będący osobami fizycznymi, proszeni są o złożenie deklaracji dotyczącej udzielania przez RZGW w Gdańsku informacji o ich danych adresowych (względnie kontakcie telefonicznym), celem informowania zainteresowanych osób połowem amatorskim w wodach użytkowanych obwodów rybackich.
Prosimy o pisemne wyrażenie zgody – względnie odmowę takiej zgody – na adres tutejszego Zarządu.