Przy nabrzeżu Motławy, w centrum Gdańska, odbyła się dzisiaj uroczystość chrztu czterech lodołamaczy wybudowanych dla Wód Polskich w latach 2020 -21, z przeznaczeniem do pracy na Dolnej Wiśle.

Symbolicznym rozbiciem butelki szampana o burtę, zgodnie z morskim rytuałem, nadano imiona: lodołamaczowi czołowemu Pumie oraz lodołamaczom liniowym: Narwalowi, Nerpie i Manatowi. Chrztu dokonały matki chrzestne: Pumy - Małgorzata Zwiercan, Narwala – Natalia Nitek-Płażyńska, Nerpy - Anna Jabłońska i Manata - Małgorzata Witkowska.

W uroczystości chrztu lodołamaczy wzięli udział m.in. Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Modernizacja floty to ważny element kompleksowych działań gospodarki wodnej, w tym zimowej ochrony przeciwpowodziowej. Uzupełnineie floty o nowoczesne statki pozwoli skuteczniej przeprowadzać akcje lodołamania i zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańcom regionu Dolnej Wisły.

- Ostatni sezon zimowy udowodnił jak bardzo potrzebne są lodołamacze.  Ich rola dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców jest kluczowa. Wody Polskie dbają o bezpieczeństwo obywateli. Cztery nowe lodołamacze pozwolą załogom kruszyć lód na Wiśle, a mieszkańcy od Płocka do Przegaliny mogą spać spokojnie. - powiedział Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

- Wody Polskie maja obecnie siem nowych lodołamaczy, w tym cztery w Gdańsku. Jesteśmy jak nigdy przygotowani na akcje lodołamania. Mając doświadczonych kapitanów i załogi ze spokojem patrzymy w przyszłość. Lodołamacze z Gdańska pomagały w ostatniej akcji lodołamania we Włocławku.Wody Polskie to piękna nazwa, które nas zobowiązuje. Tradycja chrztu jednostek pływających sięga czasów Egiptu i Nilu. Jest to tradycja rzeczna - podsumował Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Nowe lodołamacze są dostosowane do warunków panujących na Wiśle, m.in. niżówek oraz licznych płycizn i konieczności omijania przeszkód. Będą mogły efektywnie usuwać zatory lodowe i śryżowe oraz bezpiecznie odprowadzać krę. Będą pracować na Wiśle razem z pięcioma starszymi lodołamaczami: czołowym Tygrysem (rok produkcji 1984 r.) i linowymi: Rekinem (1991r.), Orką (1991 r.), Foką (1988 r.), Żbikiem (1989r.).

Wszystkie lodołamacze stacjonują w bazie na terenie śluzy w Gdańsku Przegalinie. Baza w Przegalinie jest przebudowywana w ramach projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionaklny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oprócz remontu istniejącej infrastruktury, na terenie śluzy północnej w Przegalinie została utworzona przystań dla lodołamaczy należących do RZGW w Gdańsku.

Zbudowane, przez Morską Stocznię Remontową Gryfia w Szczecinie, jednostki cechują się wielofunkcyjnością. Oprócz zapewnienia zimowej osłony przeciwpowodziowej przez kruszenie i odprowadzanie lodu, pełnią też funkcje ratownicze, przeciwpożarowe, holownicze, badawcze i patrolowe. Są wyposażone w nowoczesne urządzenia do sondowania dna koryta rzecznego, a przez możliwość zamontowania na pokładzie bębna z zaporą, mogą zwalczać rozlewy ropopochodne. Ponadto statki są przyjazne dla środowiska, gdyż dzięki innowacyjnemu układowi napędowemu będą zużywać mniej paliwa, a przez zastosowanie izolacji cieplnej, oświetlenia LED i baterii słonecznych będą energooszczędne.

Nowe lodołamacze:

Czołowy Puma

Pierwszy z wybudowanych lodołamaczy, czołowy Puma został zwodowany 19 lutego 2020 r. W pełni wyposażony statek przypłynął do Gdańska we wrześniu 2020 r. 

Parametry lodołamacza czołowego Puma:

 • Długość całkowita Lc = 33.45 m;
 • Długość między pionami Lpp = 30.41 m;
 • Szerokość całkowita Bc = 8.1 m;
 • Szerokość konstrukcyjna B = 7.22 m;
 • Wysokość boczna H = 2.50 m;
 • Zanurzenie maksymalne Tmax = 2.0 m;
 • Zanurzenie projektowe T = 1.60 m;
 • Wysokość nierozbieralna przy zanurzeniu projektowym HT = 4.00 m;
 • Wysokość nierozbieralna przy zanurzeniu maksymalnym HTmax .= 3.60 m;
 • Silnik główny 1044 kW (1400KM);
 • Napęd: śruba nastawna;
 • Uciąg na palu min. 10 T;
 • Wyporność przy zanurzeniu projektowym 175 t.

Liniowe: Narwal, Nerpa i manat

Kolejnymi lodołamaczami, które zawitały do macierzystej przystani w Gdańsku były lodołamacze liniowe Narwal, Nerpa i Manat.

Parametry lodołamaczy liniowych:

 • Długość całkowita Lc = 28.07 m;
 • Długość między pionami Lpp = 25.32 m;
 • Szerokość całkowita Bc = 7.07 m;
 • Wysokość boczna H = 2.40 m;
 • Zanurzenie maksymalne Tmax = 1.70 m;
 • Zanurzenie projektowe T = 1.45 m;
 • Wysokość nierozbieralna przy zanurzeniu maksymalnym HTmax .= 3.70 m;
 • Silnik główny spalinowy o mocy 597 kW (800KM);
 • Napęd: śruba stała;
 • Uciąg na palu min. 6 T;
 • Wyporność przy zanurzeniu projektowym 132 t.

Lodołamacz liniowy – lodołamacz czołowy

Lodołamacz czołowy ma za zadanie wyłamywanie w lodzie rynny, rozbijanie zatorów, uwalnianie z oblodzenia filarów mostów i budowli wodnych.

Zadaniem lodołamacza liniowego (mniejszego i lżejszego od czołowego) jest poszerzanie wyłamanej rynny, rozbijanie dużych tafli lodu w rynnie i zapewnianie swobodnego spływu kry.

Projekt dofinansowany przez UE

Budowa została dofinansowana przez Unię Europejską. Projekt „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” dofinansowany jest, w wysokości 85 proc., z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.          

Budżet projektu: 78,6 mln. zł.

Umowę o dofinansowaniu budowy podpisano w 15 lutego 2017 r. Zakończenie całego projektu przewidziane jest na jesień 2022 r.

Więcej

Więcej o projekcie budowy lodołamaczy: REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU (gdansk.rzgw.gov.pl)