Grupa studentów studiów II stopnia kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, pod kierunkiem mgr inż. Patrycji Jerzyło, w ramach zajęć z przedmiotu Podstawy Systemów Transportu Wodnego, uczestniczyła w zajęciach praktyczno-dydaktycznych na Stopniu Wodnym Przegalina.

W trakcie wizyty, studenci zapoznali się z budową i zasadą działania Śluzy Południowej oraz Północnej. Studenci mieli okazję zobaczyć mostek nawigacyjny, maszynownie i część socjalną lodołamaczy czołowych i liniowych oraz zapoznali się z zasadami przeprowadzania Akcji Lodołamania. 

Studentów oprowadził kpt. Tomasz Skowroński, kierownik flotylli lodołamaczy.

IMG 4613a

Fot. PGW Wody Polskie

IMG 4617a