Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Krzysztof Woś, z-ca prezesa Wód Polskich ds. powodzi i suszy wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. „Gospodarowanie Wodami, jak robić to mądrze”.

Panel był częścią Forum Wizja Rozwoju, które 20-21 czerwca br., odbyło się w Gdyni.

W panelu, oprócz przedstawicieli Wód Polskich, udział wzięli: prof. Zygmunt Babiński - geograf, hydroklimatolog, potamolog, Czesław Błocki – kapitan żeglugi śródlądowej, Krzysztof Dąbrowski - Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i Monika Niemiec-Butrym - Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z Ministerstwa Infrastruktury.

Różnorodność zebranych specjalistów pozwoliła na szerokie potraktowanie tematu gospodarowania wodą, od taryfikacji dostarczania wody, przez problemy ekologiczne, zapobieganie skutkom suszy, po zagadnienia żeglugowe.

- Uważam, że ekologia powinna służyć człowiekowi. Bez pomocy i ingerencji człowieka renaturyzacja rzek się nie uda. My w Wodach Polskich stawiamy na ekologię. Co jest zauważane i doceniane. W tym roku otrzymaliśmy międzynarodową nagrodę za budowę przepławek. Wody Polskie kompleksowo zarządzają  gospodarką wodną: budujemy zbiorniki retencyjne, modernizujemy wały jesteśmy regulatorem cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a trzeba tu wspomnieć, że przed reformą z 2017 roku i powstaniem Wód Polskich w 2018 roku  zarządzaniem gospodarką wodną w Polsce zajmowało się ponad 10 instytucji. A w kwestii taryf nie zmienimy zdania. Nie zgodzimy się na drastyczne podwyżki cen za wodę i ścieki! – powiedział Przemysław Daca podczas swojego wystąpienia.

Krzysztof Woś uwagę poświecił inwestycjom prowadzonym przez Wody Polskie:

- Do uruchomienia żeglugi śródlądowej brakuje inwestycji, są to zaniedbania kilkudziesięciu lat. Inwestycje Wód Polskich  są bardzo złożone, wielofunkcyjne gdyż służą zarówno żegludze, ochronie przeciwpowodziowej, energetyce i turystyce. Wody Polskie patrzą na gospodarkę  wodną jako na organizm całościowo. Co dziś robimy: obecnie realizujemy około 300 inwestycji za ponad 20 mld złotych, na kwestie utrzymaniowe przeznaczyliśmy w tym roku ponad 650 mln złotych, a potrzeb jest zdecydowanie więcej. – powiedział podczas dyskusji.

Forum Wizja Rozwoju to coroczna konferencja, pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego, podczas której dyskutowane są najważniejsze wyzwania stojące przed polską gospodarką, m.in. związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, MEW, gospodarką morską, troską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych.

DSC04732a

Podczas Panelu, od lewej siedzą: prowadzący Michał Adamczyk, prof. Zygmunt Babiński, Czesław Błocki, Przemysław Daca, Krzysztof Dąbrowski, Monika Niemiec-Butrym, Krzysztof Woś. Fot. PGW Wody Polskie

DSC04758a

Fot. PGW WP

DSC04706a

Przy stoisku Wód Polskich. Fot. PGW WP