W ramach Dni Otwartych Żuławskich Zabytków, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie udostępniło turystom do zwiedzania zabytkową przepompownię parową, która usytuowana jest we wschodniej części wsi Różany nad rzeką Tiną Dolną.

Jest to jedyny taki obiekt zachowany na Żuławach Wiślanych. Obecnie nieczynny i zachowany jako zabytek techniki.

Nad przybyłymi turystami opiekę przewodnicką sprawowali fachowcy z elbląskiego oddziału PTTK.