W Korzeniewie nad Wisłą trwają ćwiczenia wojsk NATO pn. Dragon 24. Dragon 24 jest częścią całej serii ćwiczeń NATO - Steadfast Defender 24. Jednostki Sojuszu ćwiczą przeprawę przez Wisłę.

W ramach ćwiczeń DEFENDER-24 Polska pełni rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu Sojuszników. W ćwiczenie zaangażowane są również elementy pozamilitarnej części systemu obronnego państwa, poczynając od administracji rządowej po administrację samorządową na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Rola Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w organizacji ćwiczeń to przygotowanie przepraw przez rzeki, w tym przyczółków przeprawowych, które są stale w utrzymywane w należytym stanie przez Wody Polskie.

Główne siły do udziału w ćwiczeniu deleguje 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, wsparta żołnierzami wojsk specjalnych, sił powietrznych, marynarki wojennej i obrony terytorialnej.