Woda dobrej jakości to zdrowe środowisko. Gdański Uniwersytet Medyczny na kierunku Zdrowie Środowiskowe i BHP uczy m.in. oceny jakości chemicznej i ekotoksykologicznej wód, osadów oraz materiałów deponowanych w środowisku. Stąd wzajemne zainteresowanie współpracą między PGW Wody Polskie a GUMed. W Zakładzie Toksykologii Środowiska GUMed został podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia i kwalifikacji zawodowych studentów.


Współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym
Pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym a Gdańskim Uniwersytetem Medycznych został podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia i kwalifikacji zawodowych studentów, w szczególności studentów kierunku Zdrowie Środowiskowe.


Dokument przewiduje również współpracę w celu prowadzenia prac rozwojowych i badań. Podczas spotkania w Zakładzie Toksykologii Środowiska, list ze strony Wód Polskich podpisała, Aleksandra Bodnar, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku, a ze strony GUMed, Prorektor ds. klinicznych dr hab. Edyta Szurowska.
- Współpraca z uczelniami jest dla nas istotna ze względu na kształcenie nowych kadr. Nie tylko na potrzeby zatrudnienia w Wodach Polskich, chcielibyśmy aby wśród podmiotów współpracujących z nami pracowali ludzie o szerokiej wiedzy z zakresu gospodarki wodnej. – powiedziała Aleksandra Bodnar po podpisaniu listu.


Pod foto: Po podpisaniu dokumentu, z przodu siedzą: dyr. Aleksandra Bodnar, prof. Edyta Szurowska, stoi prof. Lidia Wolska, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska. Z tyłu stoją pracownicy Zakładu.

GUMed współpraca

Fot. PGW Wody Polskie