W związku z wprowadzającymi w błąd informacjami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, ponownie przypominamy, że Wody Polskie nie ustalają cen za wodę i ścieki.  Stawki opłat za te usługi ustalają ich dostawcy, najczęściej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Jest tak również w przypadku Sopotu i dziającej w tym mieście spółki Saur Neptun Gdańsk. Wody Polskie sprawdzają, czy zaproponowane stawki są rzetelnie obliczone i czy nie zawierają nieuzasadnionych kosztów.

Sprawa taryfy za wodę i ścieki dla Sopotu była procedowana w Wodach Polskich przez prawie półtora roku z uwagi na odwołanie od decyzji Wód Polskich (Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku) do Prezesa Wód Polskich, które złożył prezydent Sopotu. Przede wszystkim warto zauważyć, że Saur Neptun Gdańsk złożył wniosek, w którym stawki opłat były wyższe od tych, które ostatnio zostały zatwierdzone. Wody Polskie w procesie weryfikacji tego wniosku doprowadziły do obniżenia zaplanowanych przez to przedsiębiorstwo podwyżek za wodę i ścieki. Obecnie za m3 dostarczanej wody mieszkańcy zapłacą o 6 groszy więcej. Ta nieznaczna podwyżka jest dopuszczalna, ponieważ wynika z inflacji i naturalnego procesu wzrostu cen. Stawki opłat za ścieki oraz stawki w kolejnych latach również są nieznaczne i dopuszczalne.

Warto dodać, że Prezydentowi Sopotu przysługuje prawo zaskarżenia decyzji taryfowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dotąd nie wpłynęła do nas informacja o skierowaniu takiej skargi do sądu.

Nie godzimy się na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat roli Wód Polskich w procesie zatwierdzania taryf. Wody Polskie są regulatorem tych opłat dla ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami. Zaopatrzenie ludności w wodę to zadanie gmin. Wody Polskie jedynie sprawdzają, czy proponowane taryfy są prawidłowo obliczane.

 

Zespół Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie/RZGW w Gdańsku

fot. ilustracyjne Jacek Dylag on Unsplash