30 sierpnia 2019 r., na terenie stoczni MSR Gryfia S.A, w Szczecinie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Aleksandra Bodnar, w obecności Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, oraz  gospodarza Prezesa MSR Gryfia Artura Trzeciakowskiego, zatwierdziła protokół zakończenia budowy stalowego kadłuba lodołamacza czołowego oraz jego aluminiowej nadbudówki. Zatwierdzenie protokołu zostało potwierdzone wcześniejszymi odbiorami szczelności poszycia kadłuba oraz zgodności z dokumentacją, której dokonali Inspektorzy Wykonawcy, Zamawiającego oraz Towarzystwa Klasyfikacyjnego (PRS).

Lodołamacz czołowy będzie nosił nazwę PUMA, nawiązującą do cech rodziny drapieżnych kotów: zwinności i drapieżności, zgodnie z tradycją nazw lodołamaczy wiślanych.

MSR Gryfia S.A. zakończyła pierwszy etap budowy lodołamacza czołowego dla Wód Polskich i rozpocznie proces wyposażania jednostki. Wraz z kadłubem dokonano odbioru kluczowych maszyn i urządzeń takich jak: silnik główny z przekładnią, urządzenia kotwiczne oraz pompy i sprężarki powietrza. Dalsza budowa lodołamacza odbywać się będzie w hali produkcyjnej, co pozwoli zabezpieczyć się przed ewentualnymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie jesienno-zimowym. W spotkaniu uczestniczyli również Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Prezes Funduszu Rozwoju Spółek Paweł Brzezicki oraz przedstawiciele władz Stoczni Szczecińskiej.

Podczas swojego wystąpienia, Dyr. Aleksandra Bodnar zwróciła uwagę na kluczowe znaczenie lodołamaczy dla zimowej ochrony przeciwpowodziowej i konieczność odnowienia floty.

Minister Marek Grobarczyk odslonił nazwę lodołamacza. Minister podkreślił, że ta uroczystość to kolejny dowód na to, że stocznia odbudowuje swoje zdolności produkcyjne.

Zgodnie z umową, w ramach Projektu „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowana jest budowa lodołamacza czołowego oraz trzech lodołamaczy liniowych, które będą w służbie flotylli lodołamaczy Wód Polskich na Dolnej Wiśle. Wybudowanie czterech sztuk lodołamaczy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i realizowane jest w  okresie 2017-2021*. Budżet całego projektu to 74 mln. Zł, a poziom dofinansowania Unii Europejskiej – 85 proc.

Termin przekazania gotowego lodołamacza czołowego do eksploatacji zaplanowano na  31.03.2020r. natomiast pierwszego lodołamacza liniowego na kwiecień 2020r. a kolejnych dwóch w połowie roku 2021. Prace postępują zgodnie z przyjętym i obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Zespół komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Wody Polskie RZGW w Gdańsku

*Projekt  dofinansowany jest, w wysokości 85 proc., z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.

 

puma 3

puma 4

puma 5

puma 6

DSC00110

DSC00122

DSC00129

DSC00173