Parkowisko Projket Żuławski

Podczas rodzinnego festynu „Parkowisko” w Gdańsku mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z Projektem Żuławskim oraz wziąć udział w edukacyjnych grach i zabawach przygotowanych przez pracowników Wód Polskich. Przy okazji można było się też sporo dowiedzieć o działaniach przeciwpowodziowych realizowanych w ramach Programu Żuławskiego.  W końcu Gdańsk to też Żuławy.

Jednocześnie stanowisko Wód Polskich razem ze stanowiskiem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego stanowiło strefę czystej wody, wolnej od plastiku.

Wody Polskie wzięły udział w festynie w ramach realizacji kamapanii edukacyjno - informacyjnej  projektu "Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku", dofinansowanego przez Unię Europejską.

parkowisko Żuławy

Fot. PGW Wody Polskie

 

parkowisko trzy

Fot. PGW Wody Polskie