Ciechocinek, festyn Siarzewo

Na zaproszenie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej gościliśmy na festynie „Bezpieczni nad wodą” w Ciechocinku. Rozmawialiśmy o bezpiecznym zachowaniu nad wodą i bezpieczeństwie przeciwpowodziowym regionu. Wydarzenie to było okazją do wymiany poglądów o królowej polskich rzek, Wiśle, która łączy gminy Kujaw - regionu, który najdotkliwiej odczuwa skutki suszy.

Informowaliśmy przybyłych mieszkańców o zagospodarowaniu doliny Wisły na terenie Kujaw i słuchalismy o oczekiwaniach lokalnych społeczności.

O długofalowych planach Wód Polskich w kontekście bezpieczeństwa powodziowego, poprawy zdolności retencyjnych regionu i wielowymiarowego zagospodarowania Wisły mówił Marian Wilmanowicz - zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej wyraził aprobatę dla planów budowy stopnia wodnego Siarzewo – drugiego po Włocławku, stopnia wodnego na dolnej Wiśle.

Na uczestników festynu, jak zawsze, czekały okolicznościowe upominki i emocjonujące konkursy.