Wisła, ostroga, odbudowa

Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zakończył odbudowę kolejnych ośmiu ostróg na Wiśle. Zadanie to zostało zakończone rok przed planowanym terminem.

Odbudowane ostrogi położone są w gminie Lichnowy. Koszt inwestycji wyniósł 7,9 mln zł.

Zakończenie inwestycji połączone było z konferencją prasową, gdzie w obecności Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Krzysztofa Wosia, został oficjalnie zatwierdzony, podpisem dyrektor RZGW w Gdańsku, Aleksandry Bodnar, protokół odbioru.

Prezes Krzysztof Woś, w swoim wystąpieniu wskazał na istotną rolę jaką pełnią ostrogi w zimowej osłonie przeciwpowodziowej i utrzymaniu żeglowności rzeki. Budowle regulacyjne - Ostrogi koncentrują nurt rzeki i zapobiegają podmywaniu brzegu i wałów przeciwpowodziowych. Jednocześnie pomagają utrzymać głębokość nawigacyjną dla lodołamaczy. W wyniku działania erozji i pochodu lodów, wymagają stałej konserwacji i odbudowy.

Szczegóły inwestycji przybliżyła zebranym Dyrektor Aleksandra Bodnar. Przypomniała, że inwestycję zrealizowano w ramach zadania „Odbudowa Budowli Regulacyjnych na Wiśle”, które wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską: „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.”

Wartość całego zadania, obejmującego odbudowę 19  ostróg, to  17,2 mln zł. Zadanie realizowane jest w gminach Lichnowy, Suchy Dąb, Ostaszewo. Do dnia dzisiejszego łącznie odbudowano 13 ostróg.

Wykonawcami zakończonej właśnie inwestycji były dwa przedsiębiorstwa: MELBUD SA i Przedsiębiorstwo Usługowe AND-ROM Andrzej Czerwiński. Wśród zaproszonych gości był również Poseł na Sejm Kazimierz Smoliński.

Projekt „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.” jest dofinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu wynosi 127 mln zł (z tego wkład krajowy 15 proc. oraz wkład Unii Europejskiej 85 proc.).

na ostrodze DSC01432a

Poczas konferecji prasowej. Prezes Krzysztof Woś, dyrektor Aleksandra Bodnar, poseł Kazimierz Smoliński.
Fot.PGW Wody Polskie