konferencja prasowa, Elbląg, Srebrny Potok

Został wyłoniony wykonawca pierwszej części regulacji Srebrnego Potoku w Elblągu i gminie Milejewo. Jest to pierwszy krok do kompleksowej regulacji tego cieku, podzielonej na trzy etapy.

Ta część inwestycji będzie kosztować niecałe 500 tys. zł, a zakres robót obejmie wykonanie umocnienia brzegowego wybranych fragmentów prawej skarpy Srebrnego Potoku (wykonanie podsypki, ułożenie koszy siatkowo-kamiennych na geowłókninie, pogrążenie ścianki z grodzic stalowych, wykonanie narzutu kamiennego).

O wyborze wykonawcy, przedsiębiorstwa Bimel sp. z o.o., poinformowała podczas konferencji prasowej, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Aleksandra Bodnar. Na konferencji, wśród zaproszonych gości, był obecny Poseł na Sejm Leonard Krasulski.

Wody Srebrnego Potoku, w czasie powodzi we wrześniu 2017 r., zniszczyły m.in. szlak turystyczny w parku Bażantarnia, służący mieszkańcom jako miejsce rekreacji. Stąd liczne postulaty lokalnej społeczności wzywające do przywrócenia zniszczonej ścieżki. Wody Polskie, wsłuchując się w te sygnały. postanowiły z własnych środków naprawić zniszczony brzeg, aby umożliwić odbudowę biegnącej brzegiem ścieżki.

Zadanie to jest pierwszą częścią kompleksowej regulacji Srebrnego Potoku. Całość regulacji jest wyceniana na 32 mln. zł, składać się będzie z trzech etapów. Etapy te będą realizowane po uruchomieniu środków z dotacji Skarbu Państwa.

Etap 1. Regulacja Srebrnego Potoku, szacowana wartość 4 580 000,00 PLN (teraz realizowana będzie pierwsza część tego etapu).

Etap 2. Regulacja Srebrnego Potoku z budową zbiornika retencyjnego, szacowana wartość 27 000 000 zł.

Etap 3. Usunięcie kolizji energetycznej linii napowietrznej z projektowanym zbiornikiem retencyjnym poprzez wybudowanie linii kablowych, szacowana  wartość 515 000 zł.

Wody Polskie posiadają kompletną dokumentację na wszystkie trzy etapy zadania.