Konsultacje społeczne planu przeciwdziałania skutkom suszy

Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania chęci udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 22 października o godz. 10.30 w Hotelu Renusz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku.

Uprzejmie informujemy, że udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny. Ze względu na wielkość lokali, gdzie odbywają się konsultacje społeczne, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy podlega 6-miesięcznym konsultacjom społecznym. Ogłasza je Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Konsultacje mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział, zgłaszać uwagi i wnioski. Prowadzone są w trybie określonym w przepisach Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081).

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy odbywają się w całym kraju od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r.

 Podczas konsultacji uwagi i wnioski można zgłaszać:
 

1. drogą elektroniczną:

poprzez formularz online udostępniony na stronach internetowych:

gospodarkamorska.bip.gov.pl;

gov.pl/web/gospodarkamorska;

konsultacjesusza.pl;

stopsuszy.pl

 

droga mailową:

– na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. listownie:

na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

 

3. osobiście:

w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa (pokój 309)

 

4. wersję papierową uwag na formularzu można zgłaszać także podczas 15 spotkań konsultacyjnych.

 

W trakcie konsultacji można zgłaszać uwagi i wnioski do 4 elementów projektu PPSS. Są to:

  • analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,

  • propozycja budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,

  • propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,

  • katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.