W poniedziałek 16 grudnia br., rozpoczęła się akcja zimowej osłony przeciwpowodziowej na Dolnej Wiśle. Do udziału w akcji przewidziane jest sześć lodołamaczy, w tym pięć będących własnością  Wód Polskich i jeden wynajęty od zewnętrznego wykonawcy. Jednostki czekają w gotowości na pozycjach wyjściowych w Gdańsku Przegalinie.

- Zgodnie opracowywanymi co roku instrukcjami „Prowadzenie zimowej osłony przeciwpowodziowej” i w zależności od warunków pogodowych, nasze lodołamacze pozostają w gotowości do akcji lodołamania, trwającej od połowy grudnia do marca. – powiedziała dyrektor RZGW w Gdańsku, Aleksandra Bodnar.  – Przygotowane jednostki w  zupełności wystarczą, aby zabezpieczyć przed powodziami zatorowymi obszar przylegający do zarządzanego przez nas dolnego odcinka Wisły - od jej ujścia do zapory we Włocławku.

Lodołamacze ruszą do pracy w sytuacji gdy rozpocznie się spływ kry w dół Wisły i pojawi się ryzyko powstawania zatorów lodowych. Lodołamanie prowadzone jest od strony ujścia Wisły i postępuje w górę rzeki.

Obecnie trwa budowa czterech nowych lodołamaczy dla Wód Polskich, przeznaczonych do pracy na Dolnej Wiśle, jednego czołowego i trzech liniowych.