Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski, podczas wizyty roboczej na Żuławach, zapoznał się z funkcjonowaniem miejscowych obiektów hydrotechnicznych i prowadzonymi w tym regionie inwestycjami.

Wizyta poświęcona była omówieniu priorytetowych zadań Wód Polskich w zakresie wdrażania Planu Przeciwdziałaniu Skutkom Suszy, w tym programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Wiceminister Grzegorz Witkowski odwiedził przebudowywany właśnie węzeł wodny Przegalina, śluzę Gdańska Głowa, następnie miejsce przygotowywanej budowy wrót sztormowych na Tudze oraz kilka stacji pomp, które odpowiadają za utrzymanie właściwych stosunków wodnych na Żuławach. Melioracje wodne na Żuławach, których elementem są stacje pomp, pełnią nie tylko rolę odwadniającą, chroniąc położone w depresji poldery przed zalaniem, ale także dostarczają wodę do nawadniania rozległych terenów rolniczych.

Żeby się przekonać, na czym polegają melioracje, trzeba przyjechać na Żuławy – powiedział wiceminister podsumowując wizytę.

Przebudowa Przegaliny i budowa wrót sztormowych to zadania dofinansowanego przez Unię Europejską projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II”. Projekt składa się z pięciu zdań:

  • Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze;
  • Przebudowa stopnia wodnego Przegalina;
  • Odbudowa budowli regulacyjnych na Wiśle – dziewiętnastu ostróg ;
  • Rozwój systemu monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP);
  • Ocena efektywności inwestycji „Przebudowa ujścia Wisły etap I”, badania modelowe i batymetria.

Koszt całego projektu to 126 mln. zł, z czego wkład Unii Europejskiej to 85 proc.

Przebudowa węzła Wodnego Przegalina wchodzi w decydującą fazę. Na początek czerwca planowane jest uruchomienie dla żeglugi śluzy południowej. Odbudowa ostróg dobiega końca, ostatnie 6 ostróg z planowanych 19 jest właśnie wykańczanych. Budowa wrót sztormowych jest w fazie przygotowawczej, pozostałe zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2022 r.

Wiceminister na Żuławach DSC01911a

W stacji pomp Osłonka. Od lewej: Andrzej Winiarski, z-ca dyr. RZGW ds.Powodzi i Suszy Mariusz Nierebiński, Aleksandra Bodnar i Grzegorz Witkowski.Fot. PGW Wody Polskie

 Wiceminister na Żuławach DSC01920a

Tu powstaną wrota sztormowe na Tudze. Od lewej: Andrzej Winiarski, Aleksandra Bodnar, Grzegorz Witkowski, dyr. Zarządu Zlewni w Elblągu Piotr Modzelewski i kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim Sławomir Szymański.Fot. PGW Wody Polskie