12 maja 2020 roku w Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" w Szczecinie został zwodowany Narwal, pierwszy z trzech nowych lodołamaczy liniowych przeznaczonych do pracy na Dolnej Wiśle. 

Po zwodowaniu prowadzone będa niezbedne prace nad wyposażeniem jednostki.Po ich zakończeniu zostaną przeprowadzone testy eksploatacyjne, których wyniki wpłyną na prace przy budowie kolejnych dwóch lodołamaczy liniowych. Parametry nowego statku są następujące: długość  28,08m, szerokość 7,10m i wysokość 2,40m, zanurzenie maksymalne 1,70m. Moc jednostki napędowej to 597kW.

Dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie budowane są cztery nowe lodołamacze przeznaczone do pracy na Dolnej Wiśle. Jeden czołowy i trzy liniowe. Budowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Budowa lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku”.

Nowe lodołamacze będą statkami wielozadaniowymi, co pozwoli obniżyć koszty ich eksploatacji. Obok lodołamania, mają być one przeznaczone do zwalczania pożarów, ratownictwa wodnego, holowania czy prac badawczych.

W pierwszej fazie przedsięwzięcia budowane i wyposażone są lodołamacze: czołowy oraz liniowy. Obie jednostki prototypowe, po przeprowadzeniu pełnego programu prób eksploatacyjnych na rzece (pod nadzorem PRS), zostaną przekazane Wodom Polskim. Wyniki testów eksploatacyjnych zostaną wykorzystane przy budowie kolejnych dwóch lodołamaczy liniowych.

Budżet całego projektu to 74 mln. zł. Termin jego zakończenia całego projektu to koniec 2021 roku.

Obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku dysponuje pięcioma lodołamaczami zbudowanymi w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Są to czołowy Tygrys i liniowe Żbik, Rekin, Foka, Orka.