W nocy z 8 na 9 lipca odnotowano plamę z substancji ropopochodnej na rzece Chełst, dopływie Łeby. Do godzin wieczornych, w piątek 10 lipca, Wody Polskie uczestniczyły w usuwaniu zanieczyszczenia.

Zaalarmowani pracownicy Wód Polskich udali się w godzinach nocnych na miejsce zdarzenia, w celu oceny sytuacji.

Centrum Operacyjne Wód Polskich w Gdańsku powiadomiło gminne i morskie służby ratunkowe, które podjęły akcję ograniczenia plamy i nie dopuszczenia do przemieszczenia się zanieczyszczeń w kierunku jez. Sarbsko. Zastosowano sorbenty i neutralizatory. Centrum koordynowało też przepływ informacji pomiędzy służbami. Na miejsce udali się pracownicy terenowi Wód Polskich celem nadzorowania akcji ratunkowej. W pracach dowództwa grupy ratowniczej wzięło udział kierownictwo Zarządu Zlewni w Gdańsku.

Pracownicy Wód Polskich m.in. z Nadzoru Wodnego w Lęborku, dyżurowali przy zaporach ograniczających rozprzestrzenianie się plamy pilnując, by zanieczyszczenie nie przenosiło się na kolejne obszary.

W piątek, 10 lipca, do godz. 19.00, akcja usuwania substancji ropopochodnych z kanału portowego i rzeki Chełst została zakończona. Szkodliwa substancja została zneutralizowana, zapory ograniczające przemieszczanie się plamy zostały zdjęte.

Działania mające ustalić sprawcę zanieczyszczenia podjęły Służby Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Prawdopodobnie plama pochodzi z kutra cumującego w kanale portowym, a północny wiatr przepchnął ją w górę rzeki.

akcja chełst 4

.

akcja chełst 2

Miejsce wycieku. Fot. PGW Wody Polskie