Pierwsza tura koszenia nadmiernie wybujałej roślinności na wałach przeciwpowodziowych i skarpach brzegowych, prowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku, dobiega końca.

Jednocześnie na rzekach i kanałach administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzone są prace konserwacyjne i porządkowe.

Od początku czerwca, pracownicy Wód Polskich w ramach posiadanych sił i środków oraz pracujące pod ich nadzorem firmy wyłonione w przetargach, prowadzą szeroko zakrojone działania mające na celu ochronę wałów przeciwpowodziowych przed nadmiernym zarastaniem. Wybujała roślinność na wałach przeciwpowodziowym stanowi istotne zagrożenie podczas wezbrań i przechodzenia fali powodziowej. Podczas koszenia odkrywane są też wszelkie uszkodzenia wałów, szczególnie te wywołane przez zwierzęta. Uszkodzenia te są niezwłocznie naprawiane.

Dyrektor RZGW w Gdańsku, Aleksandra Bodnar, mając na uwadze przygotowanie regionu Dolnej Wisły na dynamicznie zmieniającą się sytuację klimatyczną, poleciła podległym jednostkom jak najszybsze przeprowadzenie prac utrzymaniowych na rzekach i zbiornikach wodnych. Szczególny nacisk położony jest na działania oczekiwane przez rolników, zarówno podtrzymujące retencję jak i chroniące pola przed zalaniem.

Na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Elblągu koszenia są realizowane w gminach: Elbląg, Pasłęk, Markusy, Rychliki, Gronowo Elbląskie, Sztum, Nowy Dwór Gdański, Braniewo i Malbork.

Wały na długości 513 km i powierzchni 7,4 km kw. koszone będą dwukrotnie, teraz i w październiku. Koszt prac to łącznie 1,2 mln. zł.

Pracownicy Zarządu Zlewni w Elblągu szczególną uwagę poświęcają wałom przeciwpowodziowym jeziora Drużno (o długości 48,1 km), które są koszone siłami własnymi. Wały te mają szczególne znaczenie podczas częstych wezbrań sztormowych na Zalewie Wiślanym.

W Zarządzie Zlewni w Chojnicach, na terenie Nadzoru Wodnego w Świeciu zakończono pierwszy  etap koszenia na następujących wałach przeciwpowodziowych:

  • Grabowo-Świecie (wał wsteczny rzeki Wdy) na długości 4 km w gminie Świecie. Wartość prac 15 tys. zł.
  • Chrystkowo-Gruczno na długości ok. 2 km (w przegrodzie dolinowej) w gminie Świecie. Wartość prac : 4 tys. zł.

Wały będą ponownie koszone na przełomie września i października.

W Zarządzie Zlewni w Gdańsku, na terenie nadzorów wodnych w Pruszczu Gdańskim, Kartuzach i  Gdańsku koszone są wały przeciwpowodziowe na długości 87 kilometrów. Prace obejmują wały przeciwpowodziowe rzeki Motławy, Czarnej Łachy, Kłodawy, Bielawy, Raduni, Strugi Gęś oraz kanałów odpływowych od stacji pomp nr 9 „Dziewięć Włók”, nr 31 Wróblewo i nr 33 Wocławy, położone w gminach Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pszczółki oraz Gdańsk. Wartość prac prowadzonych obecnie i kontynuowanych we wrześniu (drugi etap koszenia) to 170 tys. zł.

Kierownictwo Zarządu Zlewni w Tczewie, na terenie Nadzoru Wodnego w Grudziądzu, prowadzi prace utrzymaniowe na wałach znajdujących się na administrowanym terenie, są to:

Wały Parski – Zakurzewo i wsteczne wały rzeki Osy, które chronią obszary wzdłuż  lewej strony Wisły oraz po obu stronach rzeki Osy. Wały te znajdują się na terenie gminy Grudziądz. Przeprowadzono tam koszenia na długości ok. 11 km

Wały Sartowice-Nowe i Letni Bratwin chronią obszary wzdłuż prawej strony Wisły. Wały te znajdują się na terenie gminy Dragacz i Nowe. Zakres robót: wał Sartowice-Nowe koszenie na długości 21,166 km, wał Letni Bratwin koszenie na długości 2,26 km.

Zgodnie z dobrą praktyką w działaniach tego typu, koszenia na wałach będą wykonywane dwukrotnie w ciągu roku. Następne koszenie przewiduje się wykonać w miesiącach wrzesień – październik.

Z kolei na terenie Nadzoru Wodnego w Tczewie koszeniem objęte są następujące tereny:

  • Wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły - gmina Stegna, Ostaszewo, na długości 33 km;
  • Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w gminach Lichnowy, Miłoradz, Sztumna długości 29 km;
  • Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w mieście Gdańsku, gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Tczew na długości 30,5 km;
  • Wały Kanału Młyńskiego w Tczewie na długości 6,5 km .
  • Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły - Nizina Walichnowska, gminy Subkowy, Pelplin, Gniew, oraz Nizina Opaleńska, gmina Gniew na długości 23 km.
  • Wały Strugi Młyńsk w gminie Gniew na długości 3 km.

Ponowne koszenie na powyższych wałach, w Zarządzie Zlewni w Tczewie, przewidziane jest na jesień.

Koszenie 111015

Fot. PGW Wody Polskie

koszenie 105703