Trwa usuwanie szkód na rzece Srebrny Potok w Elblągu, wywołanych powodzią trzy lata temu. Po zeszłorocznej naprawie skarpy ze ścieżką turystyczną w parku Bażantarnia, Wody Polskie przystąpiły do kolejnego etapu zadania. Celem prac jest zabezpieczenie i odbudowa zniszczonej skarpy do stanu sprzed powodzi.

Dalsze prace są niezbędne dla pełnego zabezpieczenia wcześniej odbudowanych odcinków.

W czasie powodzi we wrześniu 2017 r., po ulewnych deszczach, wody rzek Elbląg, Kumiela i zasilającego je Srebrnego Potoku zalały ulice Elbląga, podtopionych zostało wiele domów. Umocnienia brzegowe Srebrnego  Potoku zostały w znacznym stopniu uszkodzone i wymyte. Zniszczony został m.in. szlak turystyczny w parku Bażantarnia, służący mieszkańcom jako miejsce rekreacji (tzw. czerwony szlak). Stąd liczne postulaty lokalnej społeczności wzywające do przywrócenia zniszczonej ścieżki. Wody Polskie, wsłuchując się w te sygnały, postanowiły z własnych środków naprawić zniszczony brzeg, aby umożliwić odbudowę biegnącej brzegiem ścieżki.

Prowadzone działania wpisują się w szerszy plan zabezpieczenia przeciwpowodziowego Srebrnego Potoku, w ramach którego planowana jest m.in. budowa zbiornika retencyjnego. Przyszły zbiornik ma również przeciwdziałać skutkom suszy.

Zakres obecnie prowadzonych prac obejmuje umocnienie ok. 200 m. brzegu (wzdłuż 12 km koryta) przy użyciu materacy siatkowo-kamiennych i koszy siatkowo-kamiennych dodatkowo wzmocnionych palisadą z kołków drewnianych

Przewidziane jest też wykonanie w korycie rzeki dwóch progów korekcyjnych, drewniano – kamiennych, zwiększających tzw. małą retencję korytową.

mapa sytacyjna umocnień Srebrny Potok

Schematyczne oznaczenie miejsc robót na tle całego Srebrnego Potoku. Czerwonym kolorem zostały naniesione miejsca prowadzenia prac.

Wykonawca inwestycji został zobowiązany przez Wody Polskie do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, obszarów leśnych i ochrony przyrody, należytego utrzymania stanu drogi i należytego oznakowania drogi. Zastosowane maszyny budowlane pracują na brzegu potoku i nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczenia rzeki.

Pracownicy Zarządu Zlewni w Elblągu prowadzą stały nadzór nad pracami.

Srebrny Potok prace 3a

Remontowany odcinek Srebrnego Potoku, nie jest ciekiem naturalnym, był uregulowany wiele lat temu (Bażantarnia jako park stała się miejscem masowego wypoczynku elblążan w XIX wieku). Srebrny Potok płynie przez obszar Wysoczyzny Elbląskiej głęboko wyżłobionym wąskim wąwozem. Na całej swojej długości silnie meandruje, ma duże spadki dna w związku z tym woda płynąc powoduje niszczenie skarp i erozje brzegową, co przyczyniło się do dewastacji w 2017r.