Zabytkowa Śluza Północna Węzła Wodnego Przegalina przechodzi właśnie generalny remont.

Osuszenie komory śluzy stworzyło wyjątkową okazję obejrzenia jej „od środka”. Prezentujemy kilka zdjęć wykonanych podczas narady przedstawicieli Wód Polskich z wykonawcą remontu.

Mimo wieloletniego zamknięcia śluzy zachowało się wiele elementów jej wyposażenia. Zostaną one teraz poddane renowacji i przystosowane do nowych celów. Obiekt po remoncie służyć będzie jako przystań dla lodołamaczy eksploatowanych przez Wody Polskie na Dolnej Wiśle oraz będzie pełnić zadania edukacyjne.

Śluza Północna w Przegalinie została wybudowana w 1895 r w ramach regulacji Dolnej Wisły   obejmującej m.in. wykonanie przekopu ujścia, regulację brzegów przez budowę 3 tys. ostróg oraz odcięcie od Wisły tzw. Wisły Gdańskiej i Wisły Elbląskiej.  W latach 1975 - 1981 w jej sąsiedztwie wybudowano Śluzę Południową, która obecnie jest użytkowana.  W 1992 r. Śluza Północna została wyłączona z eksploatacji. W awanporcie górnym śluzy północnej wybudowano wał przeciwpowodziowy dla zabezpieczenia terenów położonych nad Martwą Wisłą odcinając tym samym śluzę od koryta Wisły.

Remont realizowany jest w ramach kompleksowej przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Przebudowa Węzła Wodnego Przegalina jest jednym z zadań realizowanych w ramach, dofinansowanego  przez Unię Europejską, projektu pt. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej”. W zakres przebudowy wchodzą: rozbiórki i odbudowy oraz remonty istniejących obiektów, tj.: Śluzy Południowej, Śluzy Północnej oraz obiektów towarzyszących. Zaplanowana jest budowa trzech nowych budynków: dwóch magazynowych i jednego socjalno-warsztatowego oraz rozbudowa bazy dla ośmiu lodołamaczy i innych jednostek pływających Wód Polskich.

Głównym celem przebudowy jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław Gdańskich. Wrota śluzy Przegalina są jednocześnie wrotami przeciwpowodziowymi chroniącymi przed wielkimi wodami Wisły. Ponadto remont przystani dla lodołamaczy usprawni prowadzenie akcji podczas zimowej ochrony przeciwpowodziowej.

Węzeł wodny Przegalina pełni ważną rolę na międzynarodowej drodze wodnej E40, łącząc Gdańsk (przez Martwą Wisłę) z głównym korytem Wisły.

Koszt przebudowy to 62 mln. zł.

Celem całego Projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej” jest zmniejszenie ryzyka powodzi na obszarze Żuław Wiślanych poprzez realizację pięciu zadań. Pozostałe zadania, oprócz przebudowy Węzła Wodnego Przegalina, to:

  • Odbudowa budowli regulacyjnych na Wiśle – 19 sztuk ostróg na odcinku żuławskim rzeki Wisły.
  • Przebudowa ujścia Wisły – Badania batymetrii dna ujścia Wisły, Wykonanie dokumentacji technicznej.
  • Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze – nowy obiekt zlokalizowany na rzece Tudze wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  • System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP). – rozbudowa systemu zbudowanego w I Etapie.

Wielkość dofinansowania Unijnego to 85 proc., budżet projektu 130 mln. zł

DSC02139a

Fot. PGW Wody Polskie

DSC02137a

Fot. PGW Wody Polskie

tabliczka na wrotach

Tabliczka na wrotach przeciwpowodziowych od strony Wisły. Fot. PGW Wody Polskie