Przedstawiciele Wód Polskich wzięli udział w Pucku w festynie „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Na miejscowej plaży, obok innych uczestników festynu,  stanął namiot Wód Polskich, w którym przedstawione zostały materiał promocyjne i edukacyjne. Udział w festynie jest elementem działań przygotowawczych przed kolejną edycją programu edukacyjnego Wód Polskich pt. „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”. Program rozpocznie się wraz z nowym rokiem szkolnym, będzie to druga edycja programu, który obecnie zyskuje zasięg ogólnopolski.

„Aktywni Błękitni” to program promujący przynależność do sieci szkół „przyjaznych wodzie”. Szkoła przyjazna wodzie, to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów, nauczycielami i uczniami oraz  społecznością lokalną systematycznie i planowo działa na rzecz edukacji ekologicznej, w szczególności w zakresie dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej.

W ramach programu „Aktywni Błękitni” Wody Polskie współpracują z Policją Państwową, która prowadzi  w szkołach zajęcia poświęcone bezpieczeństwa nad wodą. Efektem tej współpracy jest właśnie udział  w festynie będącym częścią ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, która poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Bezpośrednimi adresatami realizowanego przez Policję projektu są dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, adresatami pośrednimi – zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, lokale gastronomiczne, firmy prowadzące usługi rekreacyjno-turystyczne itp.).

Udział pracowników Wód Polskich  w festynie odbywał się z bezwzględnym zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

Kręci mnie bezpieczeństwo DSC 0775

Fot. PGW Wody Polskie

Kręci mnie bezpieczeństwo DSC 0769