Po licznych sygnałach od internautów pracownicy nadzoru Wodnego w Grudziądzu usunęli odpady komunalne zalegające w kanale Trynka w Grudziądzu. Odcinek Kanału, w którym zalegały śmieci, jest administrowany przez władze miasta i został oczyszczony przez pracowników Wód Polskich poza normalnym zakresem obowiązków. Niestety, jak w poprzednich miesiącach, trzeba się liczyć z tym za kilka tygodni sytuacja się powtórzy, dlatego apelujemy do mieszkańców o nie śmiecenie nad brzegami kanału Trynka i każdej innej wody. #WodyToNieŚmietnik

Trynka Grudziądz IMG 5549

Zanim sprzątnięto śmieci. Fot. PGW Wody Polskie