Trwają prace naprawcze w śluzie Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy. 7 sierpnia br. nastąpiła tam awaria mechanizmu otwierającego wrota oraz instalacji zasilającej.

Uszkodzenie, które wywołało awarię zostało ocenione przez pracowników Zarządu Zlewni jako skomplikowane i uniemożliwiające eksploatację obiektu. Niezwłocznie przystąpiono do naprawy.

W celu uprzedzenia użytkowników wód, informacja o awarii znalazła się tego samego dnia w komunikatach nawigacyjnych. Wystawiono też odpowiednie oznakowanie na szlaku żeglugowym.

Awaria śluzy - opis uszkodzeń:

Strona lewa - awaria części elektrycznej - uszkodzenie zwalniaka elektromagnetycznego - luzownika oraz uszkodzenie kabla przebiegającego od sterowni śluzy po stronie lewej w kierunku maszynowni po prawej stronie śluzy (kabel przebiega w konstrukcji betonowej oraz poprzez kładkę technologiczną). Uszkodzenia były trudne do określenia i lokalizacji z uwagi na rodzaj i specyfikę uszkodzeń:

  • uszkodzenie - pęknięcie podstawy i cewki zwalniaka które powodowało chwilowe działanie;

  • zwarcie na uszkodzonym kablu występowało z różnym nasileniem w zależności od zawilgocenia miejsca uszkodzenia).

Konieczna jest wymiana zwalniaka elektromagnetycznego (element nietypowy - na zamówienie) oraz wymiana kabla. Usunięcie w/w usterek umożliwi przywrócenie możliwości śluzowań na obiekcie przy wykorzystaniu jednej sprawnej zasuwy.

Strona Prawa śluzy - uszkodzenia mechaniczne - elementów przeniesienia napędu - konieczność dorobienia nowych elementów poprzez odwzorowanie, wymiana, regulacje..

Aby przywrócić możliwość wznowienia śluzowań trzeba w pierwszej kolejności usunąć usterki części elektrycznej, jednak dla przywrócenia pełnej sprawności obiektu należy wykonać również naprawy po stronie prawej śluzy obejmujące część mechaniczną

Część elektryczna robót, przy sprzyjających okolicznościach, powinna być ukończona w ciągu tygodnia. Dorobienie i dostawa nowych elementów mechanicznych potrwa ok. miesiąca.